Yönetim

Prof. Dr. Ali KOÇYİĞİT
Rektör Yardımcısı / İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Eda FENDOĞLU
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Müslüme AKYÜZ
Dekan Yardımcısı

Neslihan KARATAŞ
Fakülte Sekreteri