Vizyon-Misyon

Vizyonumuz

Üniversitemizin vizyonu, vizyonumuzdur.

Misyonumuz

Küresel ekonomik sistemde etkin rol oynama gerekliliğinin bir sonucu olarak, dünya ekonomisindeki gelişmeleri bilimsel araştırma yöntemleri ile yorumlayabilecek, teknoloji hakkında stratejik düşünen, düşünce geliştirme ve uygulama konusunda sorumluluk alan, detayları ve büyük resmi aynı anda görebilen, konuşma ve iletişim becerileri yüksek, zamanı ve elindeki kaynakları verimli ve etkili kullanan yapılarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu insani sermayeye büyük katkılar sunacak, yüksek öğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, yüklendiği sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, insan kaynaklarının yetiştirilmesi misyonumuzdur.