İşletme Yönetimi Bölümü

Türkiye’de mal ve hizmet sektörlerinde iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini iyi kullanabilen işletmelerin yönetimi konusunda üst  yönetime katkı verebilecek, girişimcilik potansiyeli olan ve bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkaran, iş bulabilmenin yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunabilecek ve bu konuda beceri ve davranış kazandırmayı da hedefleyen donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesi bu bölümün hedefidir. Bölümden mezun olacak öğrenciler, eğitim sürelerinde aldıkları  eğitimle işletmelerin ihtiyaç duydukları orta ve üst yönetici açığını dolduracak  niteliklere sahip olacaklardır. İşletme Yönetimi bölümü olarak, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitim sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamak amaçlanmaktadır. Bir yandan büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin yönetim kademelerinde rol alabilecek bir yandan da kendi işini kurarak iş hayatında başarılı olabilecek mezunlar vermek amacıyla bölümümüzde gerçek iş yaşamından uyarlanmış örnek olay incelemelerine ve yönetim faaliyetlerine dair bilimsel teorilere ve pratik bilgiye yer verilecektir. Öğrenciler, eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler ve edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayarak, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Ülkemizin kalkınmasında mevcut işletmelerin rekabet gücünün arttırılması, söz konusu işletmelerin içinde faaliyet gösterdiği ekonomik ve finansal yapının anlaşılması, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri analiz ederek doğru yorumlayabilecek beyinlerin yetiştirilmesi, üniversitemizin, bölgemizin ve son tahlilde ülkemizin ekonomik ve siyasi rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sunacaktır. Üniversitemiz bünyesindeki sekiz meslek yüksekokulu, Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki dört meslek yüksekokulu ve Türkiye’nin mevcut bütün meslek yüksekokullarından fakültemiz bünyesindeki bu bölüme öğrenciler dikey geçiş yapabilme imkânına sahip olabileceklerdir. İşletme yönetimi bölümü mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda iş imkânı bulabileceklerdir.