Birim Faaliyet Raporu

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
  • Fakültemiz Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü 20/02/2019’da kurulmuş olup, Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümleri 25/11/2019 itibariyle kayda alınmış olup 11/12/2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak adı geçen bölümler 2019 yılı içerisinde Fakültemiz bünyesinde açılmıştır. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünün açılma talebinin kabul edildiği tarafımıza 16/01/2020 tarihinde YÖK tarafından bildirilmiştir.
  • Türkiye’ de bir ilk olarak, fakültemizin bölümlerine öğretim üyesi alımına yönelik olarak Türkiye çapında 7000’nin üzerinde akademisyene mail gönderilerek fırsat eşitliği sağlanması ve rekabetin arttırılması sağlanarak, 400’ün üzerinde akademik öz geçmiş dönüşü sağlanmış ve oluşturulan bu öz geçmiş havuzundan 23 kategori doğrultusunda eleme yapılarak, fakültemize en nitelikli öğretim üyesi alımını sağlayacak bir yapı oluşturulmuş ve bu doğrultuda açılan bölümlerimize öğretim üyesi alımı için ilana çıkılmıştır. Bununla birlikte ilana çıkıldıktan sonra ilgili bölümlere gelebilecek bütün başvurular da yine fırsat eşitliği doğrultusunda değerlendirilmeye alınarak eşit rekabet ortamı sağlanmıştır. Zaten amacımız fakültemize dolayısıyla da üniversitemize niteliği en yüksek akademisyenleri kazandırmaktır.

  • Akademik Dergi:Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi” üniversitemizin ilk akademik dergi olma niteliğini taşımaktadır. İşletme, iktisat, yönetim bilimleri, sosyoloji gibi alanlarda toplumsal ve ekonomik yönü ağırlıkta olan, teorik ve görgül makaleler ile sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde yapılan çalışmalara yer verilmek üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamda, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi” üniversitemiz tarafından yılda iki kere yayımlanması planlanan disiplinler arası, hakemli bir dergi olup, 12 Kasım 2019 tarihinde erişime açılarak makale çağrısına çıkmıştır.
  • Ulusal ve uluslararası üniversitelerin müfredatları taranarak fakültemizin İşletme Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümleri için ilk iki yılı ortak ve son iki yılı ise uzmanlaşmaya yönelik olarak müfredatları oluşturulmuş ve her bölümde her yarıyıl boyunca okutulacak söz konusu derslerin detaylı içerikleri hazırlanmıştır.
  • 21/11/2019 tarihinde fakültemiz tarafından; Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT’un himayelerinde ve Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Ali KOÇYİĞİT’in moderatörlüğünde, Üniversitemiz Battalgazi Yerleşkesi Konferans Salonunda girişimci/iş insanı Prof. Dr. Yasemin AÇIK, Kamil BİTER, Azmi ÖZHAN’ın katılımlarıyla “Yerelden Globale Girişimcilik Ruhu”başlıklı halka açık 1 (bir) adet panel düzenlenmiştir.
  • Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Ali KOÇYİĞİT, – Girişimcilik Haftası nedeniyle 19 Kasım 2019, – Yerli Malı ve Tutum haftası dolayısıyla 12 Aralık 2019, tarihlerinde TRT GAP Radyosu Canlı yayın programına, ilgili konularda konuşmacı olarak katılıp üniversitemizin tanıtımına da katkıda bulunmuştur.